60-454 Poznań ul. Pucka 29

Oddział produkcyjny: 60-185 Skórzewo ul. Świetlika 4  tel./fax 61 867 12 30, tel. kom. 501 728 608, e-mail: biuro@automatex.com.pl

www.automatex.com.plO firmie

Firma została założona i rozpoczęła działalność w listopadzie 1991 r. Siedziba oraz oddział produkcyjny znajdują się w Poznaniu.

Specjalizujemy się w opracowywaniu i produkcji mikroprocesorowych urządzeń sterowania, regulacji i nadzoru dla zastosowań przemysłowych.
Dwa podstawowe kierunki działalności to:
– urządzenia do sterowania oświetleniem ulicznym,
– układy automatycznego sterowania dla suszarni i parzelni wysokotemperaturowych drewna.

Sterowniki oświetlenia są zainstalowane praktycznie w większości województw w Polsce, a ogólna liczba wszystkich obecnie pracujących zegarów astronomicznych sięga ponad 50.000 sztuk.

W dziedzinie układów sterowania suszarni drewna współpracujemy między innymi z firmą ZM HAMECH Hajnówka, czołowym polskim producentem suszarń drewna, oraz firmą LE.KO. ze Świebodzina, również wyspecjalizowaną w produkcji i montażu komór suszarnianych.
Od 1994r zostało już zainstalowanych ponad 1000 układów sterowania, z czego ok. 200 pracuje na Białorusi, w Rosji oraz na Ukrainie, Litwie i Łotwie.

Historia firmy

Sterowniki oświetlenia ulicznego

Historia produkcji astronomicznych sterowników oświetlenia sięga grudnia 1991 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze Programowalne Zegary Sterujące typu PZS-02K (tzw. wersja kolejowa). Odbiorcą była OD PKP Okręgu Zachodniego.

W roku 1992 uruchomiono produkcję zegarów w wersjach PZS-02-20L, -24L, -KL oraz zegarów w wersjach PZS-03-30L i 34L. Wyposażone były w zależności od typu w dodatkowy obwód sterujący (sterowanie licznikiem dwutaryfowym), miały możliwość podłączenia przekaźnika zmierzchowego oraz posiadały automatyczną zmianę czasu (letni/zimowy).

Nowa ustawa z 18.01.1996 r., dotycząca zmiany czasu spowodowała konieczność wymiany oprogramowania w ponad 6000 zegarów zainstalowanych na terenie całego kraju. Rok później uruchomiono produkcję nowej generacji zegarów astronomicznych w obudowie mocowanej „na szynę”, tj. Programowalnych Sterowników Oświetlenia typu PSO-01, a w 1999 r. – PSO-02.

Produkcja wszystkich wersji zegarów PZS została zakończona w roku 2000. Powodem było zaprzestanie wytwarzania obudów przez firmę METRON Toruń. Łącznie wyprodukowano ich prawie 22,500 sztuk.

W styczniu 2001 r. uruchomiono produkcję sterownika w wersji PSO-03, a w kwietniu 2004 r. zmodernizowano (stosując nowocześniejszy procesor) wszystkie wersje PSO na nowe: PSO-xxP.
Rok 2007 przynosi kolejną modernizację: PSO-xxPE . Zegar wyposażono w mechanizm obliczania wschodów i zachodów słońca na podstawie współrzędnych geograficznych danego miejsca, co umożliwiło stosowanie ich także poza granicami Polski. Ponadto dołożono odczyt napięcia baterii i rzeczywistego czasu załączenia i wyłączenia oświetlenia z uwzględnieniem zapisanych poprawek.

W 2012r uruchomiono produkcję sterowników w wersji PSO-xxPD.
Nowe sterowniki wyposażone są w mechanizm automatycznej korekcji temperaturowej układu czasowego, co skutkuje prawie dziesięciokrotnym poprawieniem dokładności czasowej, w stosunku do poprzednio produkowanych sterowników.

Automatyka do suszarni drewna

W wyniku współpracy z Zakładami Maszynowymi HAMECH z Hajnówki (znanego producenta suszarń do drewna, tytoniu i warzyw), autorem programów suszenia doc. dr. Longinem Glijerem oraz firmą TANEL z Gliwic (producentem układów do pomiaru wilgotności drewna), nasza firma opracowała i uruchomiła w 1994 r. produkcję programowalnych układów do automatycznego sterowania suszarni drewna. Początkowo oferowane były układy sterowania typu MSSD-01, pracujące w oparciu o programy czasowe.

Na początku 1996r rozpoczęły pracę pierwsze komory w wersji “buk na biało”, które były już sterowane przy pomocy układu MSSD-02, pracującego w oparciu o programy wilgotnościowe.

W 1999 r. został opracowany i uruchomiony komputerowy system nadzoru i rejestracji KSD-01, który umożliwił wygodną i jednoczesną zdalną kontrolę procesów suszenia w wielu komorach (do 31).

W 2001r. opracowany został układ sterowania MSSD-03 z przeznaczeniem dla automatyzacji małych komór. Jednak jego możliwości spowodowały, że obecnie z powodzeniem używany jest także do sterowania dużych komór.

Sterownik MSSD-03 zaowocował także rozpoczęciem w 2002 r. współpracy z nowym producentem suszarń do drewna, firmą LEKO ze Świebodzina.

W 2004 / 2005r rozszerzono funkcjonalność układów sterowania o możliwość realizacji programów obróbki fitosanitarnej.

W 2006 / 2007r został opracowany i wdrożony do produkcji układ sterowania dla parzelni wysokotemperaturowej PW10 firmy HAMECH.
Kolejne lata, to stała modernizacja sprzętu i oprogramowania.

Powstały, między innymi układy sterowania dla komór ogrzewanych palnikami gazowymi oraz dla komór przeznaczonych do usuwania amoniaku z drewna, które było poddane barwieniu tą metodą chemiczną.

Podsumowując minione lata, to głównym motorem postępu są nieustannie zmieniające się i rosnące potrzeby użytkowników, za którym nasza firma, wspólnie z producentami suszarń, stara się nadążać.

Previous post Ackurat Sp. z o.o.
Next post Schattdecor Sp. z o.o.