ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań

tel: +48 61 831 18 00 fax: +48 61 831 29 80

e-mail: ec@hcpec.pl

www.hcpec.pl

 

O firmie

Przedsiębiorstwo H.Cegielski – ENERGOCENTRUM Spółka z o. o. powstało 1 września 1996r. na bazie byłego Wydziału Energetycznego HCP S.A. W Spółce kontynuowana jest działalność polegająca na zapewnieniu dostaw czynników energetycznych oraz utrzymaniu ruchu zakładów przemysłowych i innych obiektów technicznych.

Spółka zatrudnia 70 doświadczonych pracowników oraz posiada zaplecze techniczne i park maszynowy pozwalający na realizację zadań w zakresie montażu, remontów, napraw i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji.

Przedsiębiorstwo posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót i dystrybucję energii elektrycznej oraz posiada uprawnia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie napraw urządzeń dźwigowych i ciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych.

W trakcie wieloletniej działalności firmy zmieniał się jej profil. Głównymi czynnikami w tym zakresie było między innymi:

  • zmiana technologii wytwarzania tlenu i acetylenu w 1997 roku,
  • wprowadzenie gazu, jako paliwa do produkcji ciepła w 1999 roku,
  • uruchomienie instalacji odzysku ciepła odpadowego w 2001 roku,
  • zaprzestanie produkcji ciepła w elektrociepłowni węglowej HCP w 2006 roku,
  • uwolnienie cen energii elektrycznej w 2007 roku,
  • przejęcie działalności Spółki Remocentrum w 2010 roku,
  • zmiana technologii wytwarzania sprężonego powietrza w 2012 roku,
  • modernizacja warsztatu remontowego w 2013 roku,
  • realizacja ocieplenia hal produkcyjnych w 2015 roku,
  • wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w 2017 roku.

Czynniki te powodują, że nasi specjaliści spotykają się wciąż z nowymi zadaniami, co sprawia, że kadra jest bardzo uniwersalna i posiada doświadczenie pozwalające na rozwiązanie wielu problemów dotykających zakłady produkcyjne i zarządców obiektów budowlanych.

Spółka wdrożyła zintegrowany system zarządzenia obejmujący system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 potwierdzone przez audytorów Polski Rejestr Statków i DNV GL.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego

Previous post Tradycja – Meble Jan Kukulski
Next post KABIS Sp. z o.o.